Thank you!


Cheers!

 

Dear colleagues, 

As our next meeting approaches, the team of archaeology students who helped throughout the IWGP in Thessaloniki and myself would like to thank you for attending the IWGP in Thessaloniki and for treating us to a lovely meal out (photo below).The student team

 

Nektaria Bolou

Katerina Karatassaki

Angeliki Karathanou

Efthymiadou Melina

Martha Kokkidou

Aimilia Kokonaki

Amina Mona

Trisevgeni Papadakou

Ioannis Papadias

Chryssa Petridou

Aphrodite Phytouli

Sophia Tryphon

Under the Auspices of: